1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті за адресою в мережі Інтернет https://goodfruits.com.ua.

1.2. Цей Договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець).

1.3. Шляхом укладення цього Договору Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору.

1.4. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Оформити замовлення» на сторінці оформлення замовлення і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді або за допомогою смс повідомлення.

1.5. У даній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

“Інтернет-магазин” – сайт Продавця, створений для укладання Договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу, після ознайомлення Покупцем, запропонованим Товаром Продавця, на фотознімках дистанційним способом.

“Продавець” – організація, незалежно від її організаційно-правової форми та/або фізична особа підприємець, який здійснює продаж товару. Найменування Продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.

“Товар” – продукція, що пропонується до продажу, та розміщена на сайті https://goodfruits.com.ua із зазначенням ціни, назви та інформації про доступність.

“Покупець” – фізична та/або юридична особа, яка здійснює замовлення на сайті https://goodfruits.com.ua.”Одержувач” – фізична та/або юридична особа визначена Покупцем, який повинен отримати замовлений Товар.

“Акцепт” – повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.

“Замовлення” – окремі позиції з асортиментного переліку Товару, вказаних Покупцем під час оформлення заявки на сайті.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець здійснює продаж та доставку Товару, згідно з чинним прейскурантом, опублікованим на сайті https://goodfruits.com.ua, а Покупець оплачує та приймає Товар відповідно до умов цього Договору.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, або здійснення такого замовлення телефоном чи електронною поштою, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

 1. РЕЄСТРАЦІЯТА ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Для того, щоб здiйснювати покупки в Інтернет-магазинi https://goodfruits.com.ua, необхiдно пройти реєстрацiю: заповнити реєстрацiйну форму.

3.2. Зареєструвавшись, Покупець тим самим гарантує, що зазначенi ним данi (П.І.Б., мобiльний телефон, e-mail та iн.) є правдивими, а також погоджується на передачу Продавецю своїх персональних даних, їх обробку, зберiгання i використання, в тому числi третiми особами, якi залучаються для виконання умов даної оферти.

3.3. Для оформлення Замовлення Покупець обирає Товар, його кiлькiсть i вiдправляє заявку Продавцю.

3.4. Оформлюючи i направляючи Замовлення до виконання, Покупець тим самим пiдтверджує, що:

вiн згоден з усiма умовами, викладеними в данiй Публiчнiй офертi, i беззастережно їх приймає;

вiн ознайомився з iнформацiєю про товар, наявностi (вiдсутностi) преференцiй, знижок, особливих умов оплати i / або доставки та iн., отримав її в обсязi, достатньому для здiйснення покупки;

всi дiї, якi їм будуть здiйсненi, не суперечитимуть умовам даної Публiчної оферти;

3.5. Пiсля отримання Замовлення вiд Покупця Продавець здiйснює його обробку i направляє пiдтвердження на електронну пошту, або СМС на номер телефону.

3.6. Замовлення вважається прийнятим до виконання, а договiр купiвлi-продажу мiж Покупцем i Продавцем – укладеним, пiсля отримання Покупцем електронного повiдомлення на адресу електронної пошти, вказану при реєстрацiї, або СМС на номер телефону за пiдтвердженням факту прийняття Замовлення.

3.7. Продавець має право вiдхилити Замовлення в разi фактичної вiдсутностi Товару на складi, шляхом надсилання електронного повiдомлення на електронну пошту, СМС на мобiльний телефон або в режимi телефонних переговорiв. В такому випадку права i обов’язки Сторiн, пов’язанi з продажем, доставкою i передачею замовленого Товару Покупцю i оплатою його Продавцю передбаченi цiєю офертою, припиняються, а вартiсть Товару, оплачена Покупцем повертається.

3.8. Продавець докладає максимум зусиль для надання iнформацiї про товар якомога точнiше. Однак в силу технiчних причин не виключенi ситуацiї, при яких iнформацiя може мiстити неточностi або виглядати неповною. Тому Продавець залишає за собою право виправляти помилки, змiнювати або оновлювати iнформацiю про Товари в будь-який час.

3.9. Враховуючи специфiку вiзуального вiдображення рiзних Товарiв на екранi монiтора (екранi мобiльного пристрою), деякi кольори можуть незначно вiдрiзнятися вiд кольорiв реальних зразкiв. Конкретний екземпляр Товару який отримує Покупець, може вiдрiзнятися (за формою, кольоровою гамою, розмiром, iндивiдуальним особливостям) вiд зображення окремої товарної позицiї на сайтi.

3.10.  Покупець у будь-який час може перевiрити хiд виконання Замовлення в Кабінеті Покупця.

 1. ЦІНА І УМОВИ ОПЛАТИ ТОВАРУ

4.1. Ціни на Товар визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товар вказані на сайті у гривнях.

4.2. Якщо вартість замовлення перевищує 1 000 (одну тисячу) гривень, то у вартість входить доставка Товара до Одержувача по місту Київ, та не оплачується окремо

4.3. Продавець має право в односторонньому порядку без попередження змiнювати цiни запропонованих до придбання Товарiв. Змiна цiни не допускається пiсля того, як Замовлення було прийнято Продавцем, а Покупець отримав повiдомлення, яке пiдтверджує прийняття Замовлення.

4.4. Покупець може здiйснити оплату замовленого Товару:

банкiвською картою Visa або MasterCard на Сайтi в момент оформлення Замовлення;

перерахувавши готiвковi грошовi кошти безпосередньо перед отриманням Товару, на банкiвський рахунок Продавця, самостiйно або через уповноважену особу.

4.5. Товар, на момент його передачi, повинен бути повнiстю оплачений Покупцем.

 1. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

5.1. Доставка здiйснюється по місту Київ. Доставка Товарiв Покупцевi здiйснюється кур’єром Продавця.

5.2. Доставка Замовлення здiйснюється обраним Покупцем способом, орiєнтовно в термiн вiд 1 до 3 календарних днiв з моменту його оформлення. Термiн починає вiдлiк з моменту пiдтвердження Замовлення, i до моменту передачi Замовлення Покупцю

5.3. Якщо замовлення було повністю оформлено та сплачено Покупцем з понеділка по п’ятницю з 06 год. 00 хв. до 23 год 00 хв., доставка Товару відбудеться на наступний день. Замовлення прийнятті в суботу, будуть доставлені Покупцю в понеділок.

5.4. При оформленні замовлення Покупець повинен максимально точно вказати дані Одержувача. Неправильна інформація, надана Покупцем, може перешкодити виконанню замовлення у вказаний час. У такому разі доставка відкладається до моменту уточнення коректних даних Одержувача.

5.5. Вартiсть доставки Замовлення, якщо ціна Замовлення становить менше 1000 (однієї тисячі) грн. визначається вiдповiдно до тарифiв на доставку, розмiщених на Сайтi в роздiлi «Доставка».

5.6. Продавець докладає всiх зусиль для дотримання зазначених їм орiєнтовних термiнiв доставки. Затримки доставки можливi внаслiдок непередбачених обставин, якi перебувають поза контролем Продавця (дорожнi обставини, затори, ускладнений з будь-яких причин рух, аварiї та поломки транспорту, погоднi умови, перекриття проїжджої частини по маршруту). Продавець, у випадку виникнення таких обставин, iнформує Покупця та узгоджує новi умови доставки по електроннiй поштi або телефону.

5.7. Право власностi на Товар та пов’язанi з ним ризики переходять вiд Продавця Покупцевi в момент передачi Товару. Пiдтвердженням переходу права власностi на Товар служить пiдпис Покупця в накладнiй (квитанцiї, реєстр доставки i т.п.).

 1. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ

Продавець гарантує високу якiсть Товару. Товар належить до категорiї делiкатного i не пiдлягає тривалому зберiганню.

 1. ЗАМІНА ТОВАРУ. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ. ПОВЕРНЕННЯ ГРОШЕЙ

7.1. Продовольчі товари належної якості обміну (поверненню) не підлягають.

7.2. Одержувач/Покупець може відмовитись або повернути замовлення відразу при отриманні, вказавши кур’єру причину повернення.

7.3. Покупець має право оформити лист, з рекламацією використовуючи месенджери Viber та Telegram за номером (098) 317 00 31, вказавши причину та надавши відповідні опис та підтверджуючі фото.

7.4. У разі заміни або повернення товару, Покупець або Одержувач повинен повернути попередній товар у такому вигляді, в якому йому був доставлений.

7.5. Грошi повертаються Покупцевi пiсля отримання Товару. Грошi повертаються на банкiвську карту/рахунок, що належить Покупцевi. Термiн повернення грошей становить вiд декiлькох годин до 3 банкiвських днiв.

 1. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН

8.1. Акцепт Оферти Покупцем є підтвердженням укладання Договору за умов Оферти.

8.2. Договір набирає чинності з моменту оплати замовлення Покупцем та діє до моменту виконання Продавцем зобов’язань за цим Договором.

8.3. Продавець має право вносити зміни до тексту цього Договору на свій розсуд у будь-який момент і без попереднього повідомлення Покупця. Актуальна (чинна) редакція Договору завжди доступна на сайті.

8.4. Покупець погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти спричиняє внесення цих змін до укладеного вже чинного між Покупцем і Продавцем Договору, і ці зміни в Договорі набувають чинності з такими змінами в Оферті.

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1. Продавець гарантує збереження таємниці інформації, яку Покупець вказує під час реєстрації або оформлення замовлення.

9.2. Продавець гарантує, що персональні дані не будуть використані з корисливою метою, на сторонніх ресурсах або для поширення спаму.

9.3.При оформленні замовлення Покупець дає згоду на обробку своїх персональних даних, які зберігаються в базі Продавця виключно для ідентифікації Покупця/Отримувача при повторних замовленнях та для коректного виконання. При відмові Покупцем Продавець не зможе відповідним чином провести замовлення.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. Продавець несе всі ризики, пов’язані із втратою чи пошкодженням Товару до моменту його передачі Покупцю.

10.2. Одержувач або той, хто прийняв Товар у момент відсутності Одержувача, несе всі ризики, пов’язані з втратою або пошкодженням Товару з моменту його прийому.

10.3. Продавець має право передавати свої права та обов’язки щодо виконання замовлень третім особам, не звільняючись від відповідальності.

10.4. Продавець не несе відповідальності за неналежне використання або зберігання товарів Покупцем, замовлених на сайті https://goodfruits.com.ua.

10.5. Відповідальність Сторін в інших випадках визначається відповідно до законодавства України.

10.6. Сторони погоджуються, що будь-які спірні ситуації, вирішення яких не вдалося досягти шляхом переговорів, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Виберіть поля, які потрібно відобразити. Інші будуть приховані. Перетягніть, щоб змінити порядок.
 • Зображення
 • Артикул
 • Рейтинг
 • Ціна
 • Запаси
 • Доступність
 • Додати в кошик
 • Опис
 • Вміст
 • Вага
 • Розміри
 • Характеристики
Натисніть назовні, щоб сховати панель порівняння
Порівняти